Zaliczka i płatność podzielona – jakie przepisy zastosować?

 
 
Jeżeli wykonanie usługi nastąpi po wejściu w życie przepisów o płatności podzielonej, do części zapłaty otrzymanej przed 1 listopada należy zastosować obecne regulacje, pozostałą zaś rozliczyć z zastosowaniem MPP – wynika z wyjaśnień udzielonych przez MF Dziennikowi Gazecie Prawnej.