Masz pytania? Skontaktuj się z nami. +48 606 460 390 witaj@taas.pl

Pełna księgowość

Biuro rachunkowe TAAS świadczy kompleksowe usługi z zakresu pełnej księgowości.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości ciąży na spółkach prawa handlowego (spółki akcyjne, spółki z o.o.) ale również w określonych przypadkach na osobach fizycznych czy spółkach cywilnych (dotyczy przedsiębiorstw których przychody za poprzedni rok obrotowy przekracza 2 000 000 euro.

W ramach usługi prowadzenia pełnej księgowości oferujemy naszym klientom:

 • rejestracja Spółki lub pomoc w jej zakupie/zbyciu i obsługę transakcji,
 • pomoc w aktualizacji danych Spółki i złożeniu odpowiedni wniosków do KRS,
 • opracowanie polityki rachunkowości i planu kont zgodnych z indywidualnymi potrzebami Klienta,
 • ewidencjonowanie dokumentów w księgach rachunkowych (na podstawie dokumentów papierowych lub elektronicznych),
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów dla celów określenia podatków od towarów i usług,
 • sporządzanie i składanie deklaracji na podatek od towarów i usług (VAT-7, VAT-7K, VAT-7D),
 • kalkulacja miesięcznych/kwartalnych zobowiązań z tytułu podatków dochodowych,
 • sporządzanie zeznania rocznego na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi  (PIT-36, PIT-36L, CIT-8),
 • sporządzanie i wysyłanie zestawień JPK do US,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych wraz z naliczaniem odpisów amortyzacyjnych,
 • sporządzenie sprawozdań finansowych rocznych i okresowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości w tym sprawozdań do GUS, NBP, sprawozdań dla zarządu,
 • pobieranie wyciągów bankowych z rachunków Klienta,
 • wykonywanie rozrachunków wraz z raportowaniem okresowym stanu rozrachunków,
 • archiwizowanie dokumentów księgowych w formie papierowej i elektronicznej,
 • otwarcie ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia działalności,
 • sporządzanie bilansu zamknięcia roku obrotowego wraz z rachunkiem zysków i strat.

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”) chcielibyśmy zapoznać Cię z poniższymi informacjami Przejdź do strony

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close