Masz pytania? Skontaktuj się z nami. +48 606 460 390 witaj@taas.pl

Usługi Biegłego Rewidenta

Współpracujemy z rzetelnymi kancelariami biegłych rewidentów i z pewnością będziemy mogli polecić Ci właściwą osobę

Celem badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta jest stwierdzenie zgodności dokumentu z obowiązującymi przepisami, a także sprawdzenie czy informacje o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa przedstawione w sprawozdaniu są wiarygodne.

Wynikiem przeprowadzonych przez biegłego rewidenta prac powinna być pisemna opinia o tym, czy sprawozdanie finansowe poddane badaniu zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, jest zgodne ze stosowaną polityką rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa.

O wyborze audytora decyduje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe spółki – najczęściej jest to zgromadzenie wspólników bądź akcjonariuszy.

Obowiązek audytu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta ciąży na spółkach akcyjnych, bankach, zakładach ubezpieczeń, funduszy inwestycyjnych oraz pozostałych jednostek, które spełniają co najmniej dwa z poniższych warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego była równa co najmniej 2.500.000 euro,
  • przychody netto za rok obrotowy stanowiły wartość co najmniej 5.000.000 euro.

Jeżeli sprawozdanie finansowe Twojej organizacji wymaga poddania pod ocenę biegłego rewidenta, skontaktuj się z nami. Współpracujemy z rzetelnymi kancelariami biegłych rewidentów i z pewnością będziemy mogli polecić Ci właściwą osobę. 

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami!

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”) chcielibyśmy zapoznać Cię z poniższymi informacjami Przejdź do strony

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close