Aby był przychód, musi być realne przysporzenie – interpretacja podatkowa