Aby był przychód, musi być realne przysporzenie – interpretacja podatkowa

 
Moment powstania przychodu w związku z przyznaniem opcji na akcję nie powstaje
w momencie jej przyznania, ani w momencie objęcia akcji. O przychodzi będzie można mówić
dopiero w momencie zbycia akcji.
 
 
Źródło: Rzeczpospolita
Autor: Hubert Gregorski