Sankcja za zbyt wczesne odliczenie VAT – sądy podzielone

Chociaż nakładanie sankcji VAT która projektowana była jako instrument prewencyjny służyć
ma zapobieganiu wyłudzeń podatku, co raz częściej zdarza się, że organy stosują sankcję za
rozliczenie podatku naliczonego w niewłaściwym okresie. Eksperci wskazują na zbyt
restrykcyjną interpretacją przepisów, sądy administracyjne natomiast nie zawsze opowiadają
się po stronie podatników.
 
Źródło:Prawo.pl
Autor: Krzysztof Koślicki
Tytuł: Fiskus nakłada sankcje za zbyt wczesne odliczanie VAT