Nowe prawo 2019: kopia certyfikatu rezydencji tylko dla nielicznych

Od nowego roku nie trzeba będzie posiadać oryginału certyfikatu rezydencji.

Uproszczenie dotyczyć będzie jedynie sytuacji kiedy pobór podatku przez polskiego płatnika dotyczył będzie określonej kategorii świadczeń, zaś kwota należności wypłacana na rzecz pojedynczego podmiotu nie przekroczy 10 tys. złotych.

Źródło: Rzeczpospolita

Autor: Krzysztof Wiśniewski, Joanna Majcherczak

Link: https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312179986-Nowe-prawo-2019-kopia-certyfikatu-rezydencji-tylko-dla-nielicznych.html