Darowizna zakupionego mieszkania nie pozbawi prawa do ulgi mieszkaniowej

Prawo do ulgi mieszkaniowej nie jest uzależnione od posiadania pełnej własności – podatnik, który po zakupie mieszkania w związku z którym skorzystał z ulgi mieszkaniowej dokona darowizny udziałów w tymże, zachowuje pełnię praw do ulgi mieszkaniowej. Nie musi zwracać ulgi w części odpowiadającej procentowi darowanych udziałów w nieruchomości.

 

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1431222,ulga-mieszkaniowa-zwolnienie-z-podatku-dochodowego.html