CIT-8 – przedłużenie terminu

Przedsiębiorcy, których rok podatkowy rozpoczął się w 2019 roku a zakończył przed 1 września 2019 r. mają czas na złożenie CIT-8 i zapłatę podatku do 31 grudnia 2019 r.

 

https://inforfk.pl/aktualnosci/5870798,Przesuniecie-terminow-rozliczenia-rocznego-CIT-dla-niektorych-przedsiebiorcow.html