Zwrot kosztów wyżywienia pracownikowi mobilnemu stanowi dla niego przychód z innych źródeł

 
Pracownik mobilny opłacający służbową kartą posiłki otrzymuje z tego tytułu przysporzenie –
zdaniem skarbówki ponoszenie kosztów wyżywienia następuje bez względu na to czy
pracownik jest w trakcie wykonywania czynności służbowych czy też nie. Z tego względu zwrot
kosztów wyżywienia stanowi u pracownika przychód podlegający opodatkowaniu.
 
 
 
Źródło:Rzeczpospolita
Autor:Przemysław Wojtasik