Zwrot kosztów to nie przychód

Zwrot kosztów z tytułu wykorzystania przez pracownika prywatnego samochodu w pracy, to nie przychód ale wyrównanie uszczerbku majątkowego. Przysporzenie takie nie podlega opodatkowaniu.

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/312119932-Deweloper-wrzuci-w-koszty-odszkodowanie-z-tytulu-utraconych-korzysci.html