Wysokość ceny sprzedaży nie wpływa na prawo do odliczenia

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w pełnej wysokości nawet jeżeli późniejsza sprzedaż towarów następuje po cenie znacznie

niższej od wartości rynkowej.

https://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=562901&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc