Wpłaty na bankowy rachunek powierniczy bez obowiązku podatkowego w VAT

Środki otrzymane z tytułu rozwiązania umowy o pracę wynegocjowane porozumieniem zbiorowym traktować należy jak dodatkowe wynagrodzenie za pracę i opodatkować.

Źródło: Rzeczpospolita

Autor: Aleksandra Tarka

Link: https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/301239992-Odprawa-na-podstawie-porozumienia-zbiorowego-a-PIT.html