Ulga mieszkaniowa – ważny wyrok NSA

Zapłata za nieruchomość nabytą celem realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych nie musi
być dokonana dokładnie z tych samych środków, które pochodzą ze sprzedaży. NSA stwierdził,
że dokonanie płatności z rachunku bankowego współmałżonka również spełnia ustawowe
wymogi dla skorzystania z ulgi.
 
 
Źródło:Rzeczpospolita
Autor:Aleksandra Tarka