Ucieczka na długie L4 przed zwolnieniem z pracy nie będzie już możliwa

 

Planowana jest likwidacja zasiłku chorobowego dla osób na kwarantannie i w izolacji w warunkach domowych. Niekorzystne będą też zasady zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego, w ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem, a także skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia ze 182 dni do 91 dni. To radykalne cięcie wydatków.

Więcej  na:

https://www.prawo.pl/kadry/jakie-zmiany-szykuje-rzad-w-prawie-do-swiadczen-z-ubezpieczenia,506445.html?fbclid=IwAR2eS1UK9HO37_rLaBI0oM5OP05TGYGqGE3-F37P43-lYQTwPD5Ti2wxabc