Zwrot kosztów wyżywienia pracownikowi mobilnemu stanowi dla niego przychód z innych źródeł

  Pracownik mobilny opłacający służbową kartą posiłki otrzymuje z tego tytułu przysporzenie – zdaniem skarbówki ponoszenie kosztów wyżywienia następuje bez względu na to czy pracownik jest w trakcie wykonywania czynności służbowych czy też nie. Z tego względu zwrot kosztów wyżywienia stanowi u pracownika przychód podlegający opodatkowaniu.     Link: https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/308159926-Wyjazdy-pracownikow-mobilnych-obiad-z-podatkiem-hotel-juz-nie—interpretacja-podatkowa.html?preview=2&remainingPreview=3&grantedBy=preview&   Źródło:Rzeczpospolita Autor:Przemysław Wojtasik