Tylko obowiązkowa wymiana korzysta z ulgi.

Jedynie zakup kasy związany z obowiązkową wymianą daje prawo do ulgi. Zakup kolejnej, mający charakter dobrowolnego, nie będzie korzystał z preferencji. https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1440269,kasa-online-punkty-gastronomiczne.html