Dzielenie faktur może pomoże uniknąć podzielonej płatności ale może narazić na współodpowiedzialność