Dzielenie faktur może pomoże uniknąć podzielonej płatności ale może narazić na współodpowiedzialność

Wydzielenie z faktury kwot nie dotyczących zakupów towarów o których mowa w załączniku 15 może uchronić przed koniecznością zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, ale jednocześnie narazi podatnika na współodpowiedzialność za niezapłacony przez sprzedającego VAT. https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1433970,split-payment-dzielenie-zakupow.html