Ulga mieszkaniowa – ważny wyrok NSA

Zapłata za nieruchomość nabytą celem realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych nie musi być dokonana dokładnie z tych samych środków, które pochodzą ze sprzedaży. NSA stwierdził, że dokonanie płatności z rachunku bankowego współmałżonka również spełnia ustawowe wymogi dla skorzystania z ulgi.     Więcej: https://www.rp.pl/Podatki/309059986-Sprzedaz-nieruchomosci-z-ulga-w-PIT-mimo-zaplaty-z-konta-meza—wyrok-NSA.html Źródło:Rzeczpospolita Autor:Aleksandra Tarka