𝐏̲𝐫̲𝐳̲𝐞̲𝐝̲𝐬̲𝐢̲𝐞̨̲𝐛̲𝐢̲𝐨̲𝐫̲𝐜̲𝐲̲ ̲𝐳̲𝐰̲𝐢̲𝐚̨̲𝐳̲𝐚̲𝐧̲𝐢̲ ̲𝐳̲ ̲𝐤̲𝐮̲𝐥̲𝐭̲𝐮̲𝐫̲𝐚̨̲ ̲𝐦̲𝐨̲𝐠̲𝐚̨̲ ̲𝐰̲𝐧̲𝐢̲𝐨̲𝐬̲𝐤̲𝐨̲𝐰̲𝐚̲𝐜̲́ ̲𝐨̲ ̲𝐳̲𝐰̲𝐨̲𝐥̲𝐧̲𝐢̲𝐞̲𝐧̲𝐢̲𝐞̲ ̲𝐳̲𝐞̲ ̲𝐬̲𝐤̲ł̲𝐚̲𝐝̲𝐞̲𝐤̲ ̲𝐙̲𝐔̲𝐒̲.̲ ̲𝐓̲𝐞̲𝐫̲𝐦̲𝐢̲𝐧̲ ̲𝐦̲𝐢̲𝐣̲𝐚̲ ̲𝟏̲𝟓̲ ̲𝐦̲𝐚̲𝐫̲𝐜̲𝐚̲ ̲

 Do 15 marca przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z kulturą, tzn. twórcy, artyści, producenci mogą wnioskować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zwolnienie ze składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. Więcej: https://buff.ly/2KUgxXK