Usługi nabyte od zagranicznego freelancera to też import usług

Nabycie przez polską spółkę usług od informatyka z obszaru UE stanowi import usług nawet jeżeli nie jest on podatnikiem VAT oraz przedsiębiorcą na terytorium państwa w którym zamieszkuje.   https://www.rp.pl/VAT/308309987-VAT-od-importu-uslug-przedsiebiorca-mozna-zostac-nawet-zdalnie—interpretacja-podatkowa.html Źródło:Rzeczpospolita Autor: Paweł Rochowicz