Zwrot kosztów delegacji to nie usługa

Spółka ponosząca w imieniu kontrahenta koszty delegacji jego pracownika nie świadczy usługi. Zwrot poniesionych wydatków nie będzie podlegał opodatkowaniu VAT. https://www.prawo.pl/podatki/zwrot-udokumentowanych-wydatkow-to-nie-nabycie-uslug,495641.html