Wysokość ceny sprzedaży nie wpływa na prawo do odliczenia