Biała lista podatników VAT nie uwzględni rachunków prywatnych