Sankcja za zbyt wczesne odliczenie VAT – sądy podzielone

Chociaż nakładanie sankcji VAT która projektowana była jako instrument prewencyjny służyć ma zapobieganiu wyłudzeń podatku, co raz częściej zdarza się, że organy stosują sankcję za rozliczenie podatku naliczonego w niewłaściwym okresie. Eksperci wskazują na zbyt restrykcyjną interpretacją przepisów, sądy administracyjne natomiast nie zawsze opowiadają się po stronie podatników.   Źródło:Prawo.pl Autor: Krzysztof Koślicki Tytuł: Fiskus […]