Sprzedaż samochodu firmowego

Sprzedaż samochodu firmowego przy którego nabyciu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o naliczony nie będzie korzystała ze zwolnienia z VAT jeżeli podatnik wykorzystywał samochód do działalności opodatkowanej – nawet jeżeli współczynnik proporcji sprzedaży opodatkowanej do sprzedaży ogółem był relatywnie niski. Interpretacja indywidualna z 5 listopada 2018 (znak: 0115-KDIT1-2.4012.694.2018.1.AD) Tagi: można publikować na www oraz w mediach społecznościowych Źródło: sip.mf.gov.pl

Link: http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=542750&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc