Spółka wrzuci w koszty fakturę od wspólnika.

Wynagrodzenie wypłacone wspólnikowi spółki z tytułu odrębnej umowy stanowi koszt uzyskania po stronie spółki, który obciąży wspólnika proporcjonalnie do wysokości posiadanego udziału.

https://www.rp.pl/Podatek-dochodowy/311049986-Uslugi-wspolnika-sa-podatkowym-kosztem-spolki.html