Spłata kredytu jest celem mieszkaniowym

Przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży działki należącej do majątku odrębnego na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego ze współmałżonkiem na zakup mieszkania, służy realizacji własnych celów mieszkaniowych. Ważne jednak aby kredyt zaciągnięty został już po dokonaniu sprzedaży działki.

 

https://www.prawo.pl/podatki/splata-kredytu-jako-wlasny-cel-mieszkaniowy-daje-zwolnienie-w,482585.html