Powstaje Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych

Powstanie Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, który zastąpi 44 papierowe rejestry akcyzowe prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach akcyzy, to jedno z rozwiązań wchodzącej w życie w poniedziałek nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Czytaj na: https://buff.ly/39yRlzI