Podatki 2021: MF o opodatkowaniu spółek jawnych oraz komandytowych

 Objęcie opodatkowaniem podatkiem dochodowym spółek komandytowych oraz niektórych spółek jawnych rodzi szereg dodatkowych obowiązków po stronie przedsiębiorców. Nowe uregulowania stanowią przyczynek do licznych wątpliwości interpretacyjnych. Ich rozstrzygnięcie jest szczególnie ważne, umożliwi, bowiem prawidłowe postępowanie podatnikom. O wyjaśnienia tych wątpliwości zwrócili się posłowie w zapytaniu do Ministra Finansów.

https://buff.ly/3oY1uew

#podatek #podatki #spółki #jawna #komandytowa #opodatkowanie #zmiany