Prawo zamówień publicznych w 2021 r. Wchodzą w życie korzystne rozwiązania dla MŚP

 
Dobra wiadomość dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zamówień publicznych. Obowiązek wypłacania zaliczek i częściowych płatności, zakaz stosowania kar za działania, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności – takie korzystne dla MŚP rozwiązania zakłada Prawo zamówień publicznych, które wchodzi od 1 stycznia 2021 r.