Odsetki od kredytu za zakup innej spółki czasem można rozliczyć w kosztach.

 

Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup innej spółki co do zasady należałoby rozliczyć w ramach przychodów z zysków kapitałowych, jednak takie stanowisko powodowane jest głównie postrzeganiem takiego zakupu przez pryzmat korzyści z osiąganej później dywidendy. Jak jednak postąpić kiedy zakup taki podyktowany jest chęcią rozwoju biznesu/ ekspansji? Okazuje się, że częściowo odsetki można rozliczyć także ramach działalności operacyjnej, a potwierdza to wydany ostatnio wyrok WSA.

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1442661,spolka-na-kredyt-dochody.html