Notarialne poświadczenie podpisów konieczne w obrocie prawnym

 Zbycie udziału w spółce z o.o. lub jego części oraz zastawienie udziału wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi, a niezachowanie tej formy powoduje nieważność umowy. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 kodeksu cywilnego – piszą adwokat Piotr Kwasiborski i radca prawny Tomasz Żak.

https://buff.ly/3jwVF5S