Klauzula informacyjna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu przez TAAS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mickiewicza 55, 01-625 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Sądu Rejonowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000590277, REGON: 363164163, NIP: 5252638621, adres e-mail: daneosobowe@taas.pl tel. 606 460 390 w celu realizacji zgłoszenia kontaktowego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielana dobrowolnie. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które nastąpiło przed cofnięciem zgody. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie ponownej wiadomości w formularzu kontaktowym. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania. Dalsze informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych, których dotyczy zgoda, znajdują się w polityce prywatności.

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie. W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”) chcielibyśmy zapoznać Cię z poniższymi informacjami Przejdź do strony

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close