Dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną można łączyć z ulgą termomodernizacyjną – interpretacja podatkowa

Dofinansowanie z urzędu gminy na montaż instalacji fotowoltaicznej nie przekreśla możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Odliczenie wydatków dotyczyć będzie jedynie tej części inwestycji, która pokryta została ze środków podatnika.

https://www.rp.pl/Podatki/310259969-Dofinansowanie-na-instalacje-fotowoltaiczna-mozna-laczyc-z-ulga-termomodernizacyjna—interpretacja-podatkowa.html?fbclid=IwAR17DQz413WQJsCNi_DK1pwdt1XEDjGy96Y7ojrH0Pp20RtEeGAx5-n_pg8