Długi spadkowe kosztem w PIT ze sprzedaży nieruchomości

Przychód ze sprzedaży odziedziczonego mieszkania będzie można obniżyć o długi spadkowe.

Źródło: Rzeczpospolita

Autor: Marek Isański

Link: https://www.rp.pl/Opinie/301239952-Marek-Isanski-dlugi-spadkowe-kosztem-w-PIT-ze-sprzedazy-nieruchomosci.html