Biała lista – przed dokonaniem płatności, rachunek kontrahenta wystarczy sprawdzić tylko raz.

Kontrahenta wystarczy zweryfikować na moment zlecenia przelewu. Nie ma konieczności ponownej weryfikacji jeżeli termin faktycznej płatności przypada później.

 

https://www.rp.pl/VAT/312169991-Biala-lista-podatnikow-VAT-wystarczy-sprawdzic-ja-jeden-raz.html